Translate

czwartek, 22 maja 2014

tylko 945 km ....

Człowiek kocha al­bo nie kocha
żad­na siła na świecie nie ma na to wpływu
możemy uda­wać, że nie kocha­my
przy­wyknąć do dru­giej oso­by
przeżyć  z nią całe życie w przy­jaźni i wza­jem­nym zro­zumieniu, założyć rodzinę, kochać się każdej no­cy i każdej no­cy mieć or­gazm, a mi­mo to czuć wokół żałosną pus­tkę, wie­dzieć, że cze­goś ważne­go brakujeBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kochani czytający i komentujący ,pragnę poinformować :
KOMENTARZE ANONIMÓW BĘDĄ KASOWANE!proszę zatem umieszczać swoje inicjały/imiona/pseudonimy.